biuro@ozeturow.pl    +48 608 386 047

Sprawiedliwa transformacja energetyczna – na czym polega i jakie korzyści może przynieść

Sprawiedliwa Transformacja to proces odchodzenia od gospodarki wysokoemisyjnej oraz nie ekologicznych źródeł pozyskiwania energii, w procesie zastępowania ich zrównoważonymi technologiami, które nie są szkodliwe dla ludzi, ani regionu, w którym żyją. 

Sprawiedliwa Transformacja – Turoszów 

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Turowa to duże wyzwanie, zarówno dla mieszkańców, jak i organ wprowadzających ekologiczne zmiany. W związku z tym, że Kopalnia Turów wciąż stanowi miejsce wydobycia węgla brunatnego, dla zmieniających się przepisów związanych z ograniczeniem produkcji energii z węgla, należy podjąć szereg działań, które będą stanowić alternatywę dla rozwoju energetyki na całym obszarze i pozwolą mieszkańcom objąć odpowiednie, dobrze płatne, stanowiska pracy. Elektrownia Turów wraz z Kopalnią zatrudniają obecnie około pięciu tysięcy mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, dlatego chcemy, aby działania dotyczące zielonej transformacji okolic Turoszowa przebiegały na podstawie konsultacji ze specjalistami oraz mieszkańcami regionu, dzięki wspólnemu wypracowywaniu rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami obu stron. 

Co niesie ze sobą Sprawiedliwa Transformacja? 

Rozwój regionu

Sprawiedliwa Transformacja to szansa na rozwój całego regionu. Nowe inwestycje związane ze zmianą dotychczasowej gospodarki energetycznej, inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz innymi bardziej ekologicznymi rozwiązaniami mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do zwiększenia potencjału terenów Turoszowa. Fundusz sprawiedliwej transformacji może przyczynić się do rozwoju takich branż jak np. turystyka, które do tej pory stały w miejscu ze względu na m.in. proces aktywnego wydobycia węgla. 

Proces odbudowy środowiska naturalnego 

Proces sprawiedliwej transformacji przewiduje rewitalizację terenów miejskich oraz przyrodniczych. Dzięki kompleksowym działaniom możliwa będzie pomoc w naprawie szkód związanych z dotychczasową intensywną eksploatacją złóż. 

Nowe miejsca pracy

Transformacja energetyczna regionu turoszowskiego to plan stworzenia około pięciu tysięcy nowoczesnych miejsc pracy. Cały proces ma na celu rozwój regionu i zapewnienie mieszkańcom komfortowego miejsca do życia i pracy. 

Dywersyfikacja gospodarki

Wprowadzenie rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii PGE Turów będzie szansą na stworzenie rynku przyjaznego nowym inwestycjom oraz wprowadzania nowoczesnych technologii. Rozwój kwalifikacji nastąpi w związku z:

  • konserwacją
  • eksploatacją
  • ewentualnymi naprawami źródeł OZE