biuro@ozeturow.pl    +48 608 386 047

Transformacja Regionu Turoszowskiego. Stworzenie ok. 5tys. nowoczesnych miejsc pracy. Stworzenie dobrego miejsca do życia dla mieszkańców. Odbudowa środowiska naturalnego.

Przyszłość Regionu jest w naszych rękach. 

Poniżej możecie Państwo przeczytać wystąpienie Pani Agnieszki Spirydowicz- Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej (ZKlaster), przed Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego, w sprawie Petycji Turów

Transformacja terenów górniczych w Turowie

Region Turoszowa 

Region Turoszowa od lat był uzależniony od wydobycia węgla brunatnego . Na terenie wciąż jeszcze pracują Kopalnia i Elektrownia Turów zatrudniające niecałe 5 000 z około 90 000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. Przy zmniejszaniu produkcji energii z węgla a co za tym idzie zatrudnienia w kopalni i elektrowni należało opracować szereg spójnych działań, które pozwolą na alternatywną produkcję energii elektrycznej dla całego dolnego śląska , ale także na utworzenie dobrze płatnych alternatywnych miejsc pracy. Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego przy współpracy z JST , NGO, B+R, przedsiębiorców  oraz mieszkańców wypracował rozwiązanie szyte na miarę. Turoszów jest gotowy na wykorzystanie swojego potencjału gospodarczego , lokalizacyjnego oraz ludzkiego w kierunku zielonego jutra. 

Stworzenie ok. 5 000 nowoczesnych miejsc pracy

Dywersyfikacja gospodarki

Stworzenie dobrego miejsca do życia dla mieszkańców

Zmiana trendów demograficznych – przeciwdziałanie odpływowi młodych

Odbudowa środowiska naturalnego

Transformacja OZE w Turowie

Transformacja energetyczna regionu turoszowskiego, wbrew obawom części osób, wcale nie musi wiązać się z utratą miejsc pracy. Nasze działania mają na celu i zmniejszenie kosztów energetycznych, wynikających z wykorzystywania węgla, i zapewnienie mieszkańcom regionu dobrego, komfortowego miejsca do życia.
 
Plany Komitetu Transformacji Regionu Turoszowa skupiają się na poszukiwaniu alternatyw dla kopalni i elektrowni w postaci ekologicznej energii odnawialnej. Podejmujemy konkretne kroki w kierunku sprawiedliwej transformacji energetycznej Turowa.

Energia ze źródeł odnawialnych w Turowie

Wykorzystanie energii odnawialnej OZE w Turowie może być bodźcem do stworzenia środowiska, sprzyjającego inwestycjom i do stosowania nowoczesnych technologii w obszarze całego Turoszowa. Taka alternatywa energetyczna ma na celu wykreowanie środowiska przyjaznego dla inwestorów, którym zależy na zmniejszeniu śladu węglowego swojej działalności. To szansa na zmianę dotychczasowych tendencji, w których gospodarka regionu oparta jest o nie ekologiczny i przestarzały sposób produkcji energii.

Transformacja regionów górniczych w Turowie

Wdrażanie strategii transformacji regionu turoszowskiego obejmuje inwestycje w rozproszone źródła OZE w Turowie. Inwestycja w odnawialne źródła energii odwróci tendencję polegającą na wtłaczaniu środków w ekologicznie nieefektywne i nieprzyszłościowe sposoby pozyskiwania energii. Zamiast tego zaobserwować będzie można podnoszenie kwalifikacji w związku z:

 • eksploatacją
 • konserwacją
 • ewentualnymi naprawami

źródeł OZE. Przedsięwzięcie ma więc charakter kompleksowy, a jego największy potencjał kryje się w możliwości zaangażowania w proces osób z regionu.

Odnawialne źródła energii w miejscu PGE Turów

Zwiększenie wagi odnawialnych źródeł energii to nie tylko poprawa warunków życia mieszkańców takich miast jak Turów, Zgorzelec czy Bogatynia. Do zalet transformacji regionu Turoszowskiego zaliczyć trzeba również poprawę stosunków międzynarodowych.

 

Transformacja OZE – energia ze źródeł odnawialnych w Turowie

Sprawiedliwa Transformacja to nowe dobrze płatne miejsca pracy dla górników i ich rodzin. Jest możliwa w Polsce tylko poprzez budowę dużych źródeł OZE, które zrównoważą zapotrzebowanie energetyczne, przy jednoczesnej realizacji strategicznych innowacyjnych projektów ekosystemowych w obecnych regionach węglowych.

Agnieszka Spirydowicz

Proces

 1. Budowa miejskiego obszaru funkcjonalnego Zgorzelec - Bogatynia
 2. Budowa nowego sektora Ekosystemu Innowacji
 3. Uruchomienie procesu innowacyjnego Green Rich Hub
 4. Zastąpienie Elektrowni Turów rozproszonymi źródłami OZE
 5. Zmiany technologii produkcji i usług
 6. Przekwalifikowanie kadr
 7.  Zarządzanie transformacją regionu opierającego się na gospodarce węglowej przy braku terminu odejścia od węgla w regionie

Łużycki region transformacji

Projekty strategiczne

Green Rich Hub

to ekosystem przedsiębiorczości zapewniający pełną obsługę dla przedsiębiorstw zamierzających inwestować w regionie

Park Przemysłowy Łużyce

Celem jest stworzenie przestrzeni przyjaznej inwestorom, dla których priorytetem jest eliminacja śladu węglowego swoich produktów i usług

Centrum Naukowo-Przemysłowe Łużyce

Ekosystem dla startupów tworzących innowacyjne technologie na potrzeby energetyki OZE

Hub cyfrowy

Stworzenie nowoczesnego systemu typu Smart integrującego wielowarstwową komunikację istniejących i przyszłych usług cyfrowych

Autonomiczny Region Energetyczny

Kluczowym zadaniem dla transformacji regionu jest zakończenie generacji energii w kombinacie Turów.

Transformacja Energetyczna Turowa

Zastąpienie emisyjnej elektrowni konwencjonalnej miksem Odnawialnych Źródeł Energii

Miejsc pracy
mieszkańców , którzy skorzystają z nowych rozwiązań
MŚP z możliwością dofinansowania i rozwoju

Mechanizmy

 1. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
 2. Innovation Fund
 3. Venture Capital
 4. Inwestycje prywatne

Skontaktuj się z nami